Brazilian Jiu Jitsu Academy

Todd Mueckenheim » Todd “Black Dynamite” Mueckenheim

Todd "Black Dynamite" Mueckenheim taking the back

Todd “Black Dynamite” Mueckenheim taking the back